Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: Februari 21, 2018
Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) beheersen uw relatie met de https://www.zoezulu.com website (de “Service”), die wordt uitgebaat door Zoe Zulu Productions (“ons”, “we”, of “onze”).

Gelieve deze “Algemene Voorwaarden” zorgvuldig te lezen voor u gebruik maakt van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service gebeurt onder de voorwaarde van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de toegang hebben of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord dat u door deze Voorwaarden bent gebonden. Indien u niet akkoord gaat met enig deel van de Voorwaarden, kunt u geen toegang hebben tot de Service.

Aankopen
Indien u een product of een dienst wilt aankopen, die beschikbaar wordt gemaakt door de Service (“Aankoop”), kunt u mogelijk worden gevraagd om bepaalde informatie te verschaffen met betrekking tot uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijk recht heeft om (een) creditcard(s) of (een) andere betalingsmethode(s) te gebruiken met betrekking tot de Aankoop en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door het verstrekken van dergelijke informatie, verleent u ons het recht om de informatie aan derden door te geven om de uitvoering van uw Aankopen mogelijk te maken.

We behouden het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren voor bepaalde redenen inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de omschrijving of de prijs van het product of dienst, een fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren indien er fraude of een ongeoorloofde transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden
We werken constant ons aanbod van producten en diensten bij op de Service. De producten of de diensten op de Service. De producten of diensten die op onze Service beschikbaar zijn kunnen verkeerd geprijsd, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn en we kunnen vertraging hebben in het bijwerken van de informatie op de Service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en willen de nauwkeurigheid of de volledigheid niet garanderen van enige informatie, inclusief prijzen, afbeeldingen van de producten, specificaties, beschikbaarheid en diensten We behouden het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om vergissingen, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendom
De Service en zijn originele inhoud, functies en functionaliteiten zijn en blijven de exclusieve eigendom van Zoe Zulu Productions en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van zowel Nederlands als andere landen. Onze handelsmerken en -kleding mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoe Zulu Productions.

Links naar andere websites
Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet de eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Zoe Zulu Productions.

Zoe Zulu Productions heeft geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Zoe Zulu Productions niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, zal zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten stelligste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites van derden, die u bezoekt.

Beëindiging
We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking van een inbreuk door u op de Voorwaarden.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal Zoe Zulu Productions, noch haar directie, werknemers, partners, agenten, leveranciers of partners, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of het gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik maken van de Service; (ii) elke gedraging of inhoud van derden op de Service; (iii) eender welke inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw overdracht of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enig andere wettelijke theorie, onafhankelijk van het feit of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als er een oplossing die hierin uiteengezet, niet blijkt te hebben voldaan aan zijn essentieel doel.